Tips

Is de vochtigheidsgraad van de ondervloer belangrijk?

Ja! Om parket te plaatsen is de vochtigheidsgraad van de ondervloer ( of chape ) van groot belang. 
De maximale waarden voor de vochtigheidsgraad van de ondervloer zijn: 

  • Betonnen ondervloeren  2 %
  • Houten ondervloeren  11%
  • Anhydriet ondervloeren  0,5%

Hoeveel speling moet men voorzien bij het plaatsen van parket?

Omdat elke  houten vloer "leeft", bestaat de mogelijkheid dat deze bij een wisselend klimaat toch nog iets uitzet of krimpt. Daarom dient men een zwelnaad van 5 à 10 mm te voorzien en deze te hanteren rondom heel de vloer.

Hoe onderhoud ik mijn parket?

Al onze parketvloeren zijn behandeld met de natuurlijke producten van Woca. Deze dienen daarom ook met de Woca-producten op een juiste manier onderhouden te worden.

Hoe belangrijk is de luchtvochtigheid voor een houten vloer?

De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte moet altijd tussen de 40 en de 60% liggen. Indien dit niet het geval is kan uw parket gaan vervormen en/of barsten. Vooral wanneer het buiten kouder wordt en binnen de verwarming op volle toeren draait, kan de luchtvochtigheid gevoelig dalen. Het plaatsen van een luchtbevochtiger is dus noodzakelijk voor een gezond parket. 

Moet Interparquet zwevend of verlijmd geplaatst worden?

De samengestelde parketten van Interparquet kunnen zwevend geplaatst worden, wel raden wij aan om het parket steeds te verlijmen op de ondergrond met een elastische 1 componenten lijm. Bij vloerverwarming is een zwevende plaatsing echter uitgesloten. 

Wat met vloerverwarming in combinatie met koeling?

Door een vochtscherm op de chape te plaatsen voorkomt men dat er eventueel condens zou kunnen doordringen tot aan het hout. Dit is dus mogelijk als dit correct wordt uitgevoerd.

Kan vloerverwarming onder Interparquet?

Dit kan zeker! Onze parket is getest op vloerverwarming. Wel zijn er een aantal regels die men moet volgen. Zie plaatsingsvoorschriften

Wat heeft een samengestelde vloer van Interparquet meer te bieden?

Wij spreken van een massief samengesteld parket uit 100% eik. Bij al onze parketten worden zowel de onderlagen als de toplagen vervaardigt uit eik, deze opbouw creëert een grotere stabiliteit.

Wat is samengesteld parket?

Men spreekt van een parket of plankenvloer wanneer de toplaag minstens 2,5 mm dik is op het ogenblik van de plaatsing. Houten vloeren met een toplaag van minder dan 2,5 mm worden houtfineervloeren genoemd. Bij een Interparquet vloer is de toplaag 3 mm bij een parket van 10 mm dik. Bij een parket van 15 mm is onze toplaag 4 mm dik.

Tip

Hou de luchtvochtigheid op peil en verleng de levensduur van je parket!

Net zoals een goede luchtvochtigheid belangrijk is voor onze eigen gezondheid, is dit ook zeer belangrijk voor de ‘gezondheid’ van uw parket.